Услуги

 

Христо Атанасов е научил момчетата да не се срамуват и от най-черната работа, защото най-важното е да изкарват прехраната си по честен начин. Христо Атанасов и голямите момчета и момичета са изключително трудолюбиви извършват услуги като:

почистване на гробищни терени;
почистване на гробищни паркове;
почистване на дерета;
почистване на канали;
паркова украса;
изработване на пейки;
оформяне на алеи;
правене на паркове;
поддържане на озеленени площи;
строителnи услуги;
мебели и всякакви дърводелски услуги.
Днес в условията на икономическа криза Христо и момчетата все по-трудно намират клиенти и работа. За да се справи, той отчаяно търси работа и обикаля всякакви институции. Пише до министри и президента, но отговор досега няма.

  • Все още няма оценки.
  • Добавяне на отзив